Kto poistí mojich spolucestujúcich, keď jazdím s Motar.sk?

biztosit utas blog motarMotar má výhodu v tom ohľade, že od začiatku svojej existencie nezaznamenal žiadnu dopravnú nehodu, ktorá by mala za následok zdravotnú ujmu cestujúcich.

Napriek tomu, možno z pochopiteľného dôvodu, má veľa ľudí obavy poskytnúť miesto vo svojom aute cudzím, nakoľko nevedia, kto a akým spôsobom nesie zodpovednosť pri prípadnej nehode, s akými právnymi následkami a s akým odškodnením treba rátať.

Preto sme trochu pátrali v tejto oblasti a vyhľadali sme odborníkov dvoch vedúcich poisťovní na poistenie zodpovednosti. Dúfame, že vďaka nasledujúcim poznatkom sa všetkým podarí zbaviť pochybností, ak nejaké mali o tom, že je hlúposť nevyužiť systém Motar.sk.  🙂

Šoféri Motar.sk by teda mali vedieť nasledujúce informácie pre prípad, že by sa počas svojej jazdy stali účastníkom nehody a spolujazdci by dokonca utrpeli zranenia. Po nehode sa realizuje dvojaké vyšetrovanie zodpovednosti: prvé sa týka odškodnenia a druhé trestnoprávnej zodpovednosti. Sú to samostatné vyšetrenia, nemožno ich zameniť ani brať za jedno.

Pozrime sa najprv na to, čo treba vedieť vo vzťahu k zodpovednosti za škodu! Toto je pomerne jednoduchá záležitosť. Každý majiteľ motorového vozidla je povinný pekne včas zaplatiť povinné poistenie vozidla, niekto viac, niekto menej, v závislosti od veku šoféra, od svojho správania sa v cestnej premávke a od iných faktorov. Nie náhodou. Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) bol vytvorený práve preto, že keď dôjde k nehode, vzniknutú škodu poškodeným hradí namiesto toho, kto to zapríčinil, VŽDY POISŤOVŇA. Čiže ak si nehodu nespôsobil ty, potom platí poisťovňa šoféra, ktorý nehodu zapríčinil, v opačnom prípade však tvoja poisťovňa. PZP sa vzťahuje aj na tvojich spolucestujúcich a to aj v prípade, ak si vinníkom nehody. Poisťovňa, bez ohľadu na počet poškodených, je v prípade materiálnych škôd povinná poskytnúť plnenie do limitu jeden milión eur a v prípade osobného zranenia do limitu päť miliónov eur. (Zdroj: zákon č. 381/2001 Z. z. , § 7, odsek 2). Poisťovňa nevypláca poistné automaticky a nevypláca fixnú sumu, treba podať žiadosť na náhradu škody. Vo vzťahu k podrobne a dobre vypracovanej žiadosti o náhradu škody a neúplnej žiadosti o náhradu škody môže vzniknúť niekoľkotisícový, ale aj desaťtisícový rozdiel v eurách. Nakoľko v systéme Motar.sk sa môžu uverejňovať od samého začiatku aj zahraničné jazdy, je dôležité spomenúť, že poisťovňa platí aj v tomto prípade, pokiaľ sa neodvážiš do nejakej vojnovej oblasti, na ktoré sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje. Pred odchodom odporúčame informovať sa v poisťovni, avšak v súčasnosti v rámci Európskej únie takýto problém nehrozí.

Teraz však prichádza časť s ALE! Existujú určité prípady, kedy musí vinník poisťovni vrátiť sumu, ktorú poisťovňa poškodenému vyplatila. Ide o nasledujúce prípady:

  • šofér spôsobil nehodu pod vplyvom omamných látok alebo pod vplyvom alkoholu. Šofér nesie zodpovednosť za škodu aj vtedy, keď vozidlo prenechá šoférovi pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, s výnimkou, ak dokáže, že tento stav dotyčnej osoby nemohol rozpoznať;
  • vozidlo nemalo povinné zmluvné poistenie;
  • šofér nedisponuje vodičským preukazom alebo ak vozidlo prenechá šoférovi, ktorý nedisponuje vodičským preukazom, s výnimkou, ak dokáže, že existoval pádny dôvod na predpoklad disponovania vodičským preukazom danou osobou;
  • vypršala platnosť technického preukazu motorového vozidla a nehoda sa stala výlučne kvôli technickej poruche;
  • šofér riadil vozidlo bez povolenia prevádzkovateľa vozidla alebo oprávnenej osoby;
  • šofér spôsobil škodu protiprávne a zámerne;
  • šofér spôsobil škodu zanedbaním pomoci alebo v rámci povolania zámerným ohrozením.

(Tí, ktorí majú pevné nervy, si to môžu preveriť v hore uvedenom zákone o PZP č. 381/2001.)

A teraz prichádza závažnejšia časť − pozrime sa na trestnoprávnu zodpovednosť! Vyšetrovanie trestnoprávnej zodpovednosti oficiálne začína polícia po vyšetrení na mieste nehody. Ak poranenie spôsobené nehodou vyžaduje liečbu kratšiu ako 7 dní, vinníkovi to môže prejsť určením dopustenia sa priestupku a v lepšom prípade blokovou pokutou. Ak spôsobené poranenie vyžaduje liečbu dlhšiu ako 7 dní, poranenie spôsobené nehodou sa považuje za ublíženie na zdraví.

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ: „Spolujazdec je VŽDY nevinný, a to aj vtedy, ak sedel v aute vinníka. Čiže ak nehodu spôsobil šofér, zraneného spolucestujúceho poisťovňa odškodní. Šofér je zodpovedný za svojich spolucestujúcich rovnako ako za ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pri nehode zrania.“

Každopádne, odporúčame, aby si cestoval bezpečne pri dodržaní dopravných predpisov s technicky vyhovujúcim vozidlom. Nech ťa prípadná zodpovednosť za škodu neodradí od spolujazdy, nakoľko právo nerobí rozdiel medzi spolujazdcom, tetou čakajúcou na autobusovej zastávke, cyklistom alebo cestujúcim v druhom vozidle.

Dúfame, že sa téma stala prehľadnejšou pre všetkých, ktorých to zaujíma. Prajeme každému zábavné a beznehodové motarovanie!

Ak sa aj tebe podarilo zbaviť sa všetkých pochybností, je čas uverejniť ponuku na voľné miesta v tvojom aute!  🙂

 

Komentárov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website