Pocestovať na festival lacno, v dobrej nálade? Spolujazda Motar.sk!

Organizuješ spoločenské podujatie – koncert, tematickú schôdzku, či viacdňový kultúrny festival alebo športové podujatie sprevádzané veľkým záujmom?

Očakávaš návštevníkov v počte minimálne na dve osobné autá, ale možno, že ich budú desaťtisíce?

calendar-660670__180Nájdeš tu odpovede na najčastejšiu a azda najdôležitejšiu otázku, ktorú si kladú organizátori podujatí: ako prilákať čím viac návštevníkov a ako ponúknuť svojmu obecenstvu lacný, pružný a príjemný prístup?

Operátor spolujazdy Motar.sk pomáha týždenne zorganizovať niekoľko sto ciest v podobe spolujazdy. Prečo by sme nevyužili jej výhody aj pri sprístupnení rôznych akcií, podujatí?

Najdôležitejšie výhody z hľadiska podujatia (a jeho účastníkov):

  • Návštevníkom, ktorí prichádzajú motorovým vozidlom, poskytne možnosť podeliť sa o náklady na PHM s ostatnými návštevníkmi, okrem toho pocestujú v príjemnej spoločnosti

  • Tým, ktorý nedisponujú vlastným osobným autom, umožní pohodlný prístup aj na podujatia, ktoré sa z hľadiska hromadnej dopravy uskutočňujú na ťažšie dostupných miestach

  • Peniaze usporené na cestovných nákladoch sa dajú užitočne použiť počas podujatia (napr. permanentka na dlhšie obdobie, nákup jedál, nápojov, darčekov a suvenírov)

  • Naladenie sa na atmosféru podujatia prebehne už počas príjazdu, v aute. To isté platí aj na cestu domov – ak návštevník má s kým podeliť sa o svoje zážitky, podujatie sa stane nezabudnuteľným. Nadobudnuté známosti, nadviazané kontakty zaručujú, že Vaši hostia sa k Vám aj najbližšie vrátia (spolu).

  • Cestovať formou spolujazdy je ekologické. (V porovnaní s individuálnym cestovaným sa dá znížiť ekologická záťaž až o 75 %.) Dobrému imidžu tvojho podujatia rozhodne prispeje, ak nevynecháš túto možnosť a zorganizuješ spolujazdu. Ak sa rozhodneš pre túto možnosť, je každopádne výhodné zapojiť sa do fungujúceho systému, ktorý zaručuje účinné vyhľadávanie spolujazdcov!

Aké sú výhody spolupráce z hľadiska spolujazdy Motar.sk?Angažovaním návštevníkov podujatia nám pomôžete dovŕšiť naše poslanie – aby každý cestujúci mal príležitosť oboznámiť sa s výhodami spolujazdy a mohol ich plne využívať.

Ako to funguje v praxi?

Spoluprácu je možné realizovať na dvoch úrovniach, ani jedna z nich nevyžaduje vynaloženie príliš veľkých nákladov!

1. Základná úroveň
časová náročnosť: pribl. 5-10 minút
náklady: 0*– 20 €

Všade, kde inzeruješ svoje podujatie (online inzeráty, webová stránka, sociálne siete, plagáty, tlačové správy, rozhlas a TV reklamy), zdôrazňuj, že organizuješ spolujazdu prostredníctvom Motar.sk.

Na svojej webstránke môžeš uviesť link, ktorá presmeruje návštevníkov na cesty organizované Motarom a to podľa miesta konania a termínu podujatia.
Napr.: http://spolujazdec.motar.sk/hova-Nitra/year-2016/month-5/surroundday-28/

Pri viacdňových podujatiach uveď prostredný dátum; pomocou prepínača /surroundday-3 môžeš dosiahnuť, aby systém pri vyhľadávaní zohľadnil trojdňový časový interval.
Môžeš byť ešte úspešnejší, ak získaš prémiovú schránku a pripneš označenie jázd s vlastnou ikonou.

Takto tebou zadané a propagované kľúčové slovo (napr. “@podujatie2016”) sa zobrazí pri inzerátoch v zozname výsledkov u používateľov systému, ktorý to uvedú; z toho bude zrejmé, že sa chystajú na tvoje podujatie!

* Ak nemáš finančné prostriedky predplatiť si schránku Premium, napíš nám e-mail, v ktorom uvedieš príčinu (napr. dobročinné podujatie, non-profitne orientovaná akcia), pošli nám ikonu a heslo, ktoré by si chcel propagovať, a my ti bezodplatne nastavíme označenie inzerátu!

2. Vyššia úroveň
časová náročnosť: 1-2 dní
náklady: podľa dohod

Ak ti základná úroveň nestačí a s organizovaním spolujazdy na tvoje podujatie sa mieniš zaoberať vážnejšie, máme pre teba nasledovnú ponuku:

a. Vyhľadávací box aplikovateľný do webstránky

Jeho základným princípom je, že bezprostredne na webovej stránke podujatia môžeš poskytnúť pridanú funkciu návštevníkom, vyhľadávanie spolujazdcov totiž môžu začať už tam. Vyhľadávač je samozrejme prispôsobiteľný imidžu webstránky, môžeš ho preformátovať sám (resp. tvoj tím grafikov), ale aj my ti v tom môžeme pomôcť.

 

b. Vyhľadávač aplikovateľný do webstránky a zoznam výsledkov vyhľadávania

Ak máš viac miesta, alebo môžeš venovať celú podstránku vyhľadávaču spolujazdy, aj zoznam výsledkov vyhľadávania môžeš zobraziť na svojej webstránke, aj s vlastným imidžom. V tomto prípade treba vyhľadávač vložiť ako tzv. „iframe” a ako parameter je možné zadať prístupovú cestu v podobe CSS súboru (ten bude umiestnený na tvojom servery), v ktorom môžeš základné štýly spolujazdy predefinovať. Nemaj strach, ak si túto vetu celkom nepochopil – pre tvorcu webstránky to nebude až taká výzva. Vzor nájdeš tu, na pravej strane.
A teraz vzorový kód. Modrou zvýraznená šablóna so štýlmi, stiahnutá z vonkajšej domény premení preddefinované biele pozadie na čiernu, ale samozrejme podľa potreby je možné vykonať aj drastickejší zásah.

<iframe src=”http://spolujazdec.motar.sk/iframe-http%3A%40%40www.teresforma.hu%40test%40test.css/” style=”width:580px; height:100%”/>

 

c. Podstránka podujatia so správou z hlavnej stránky Motar.sk v kombinácii s reklamným bannerom

Svoju reklamu môžeš namieriť aj na početný tábor návštevníkov Motar-u, zdôrazňujúc, že sa oplatí zúčastniť sa na tvojom podujatí. Na tento účel ti vieme vyhotoviť podstránku šitú na mieru, kam vieme presmerovať návštevníkov prostredníctvom správy hlavnej stránky Motar.sk a/alebo bannermi, umiestnenými na našich webstránkach.
Táto stránky zvyčajne obsahuje obrázky a texty pútajúce pozornosť, najdôležitejšie informácie o udalosti, okrem toho sa tu vo filtrovanej podobe objavia aj inzeráty s označením, o ktorých sme sa zmienili v 1. bode. Týmto spôsobom sa dá zviditeľniť, koľko ľudí navštívi podujatie a je možné pridať sa hneď ku vyhovujúcemu spoju!

 

Využi vyššie opísané možnosti, alebo obráť sa na nás s dôverou prostredníctvom e-mailovej adresy info@motar.sk; sme si istý, že nájdeme riešenie pre organizovanie spolujazdy v súvislosti s tvojim podujatím, s ktorým bude každý spokojný!

Komentárov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website