Spolujazda a orgány štátnej správy

obrázok paragrafovViacerí motoristi sa zaujímajú, či sa využívanie spolujazdy Motar.sk viaže na daňové povinnosti a povolenia. Čo sa považuje za obchodnú činnosť? Ku komu môže nasadnúť daňový kontrolór? Čo kontrolujú? Kde končí zodpovednosť systému Motar.sk?

Je na čase si upresniť a ujasniť niektoré právne predpisy a normy podľa platnej legislatívy SR. V prvom rade si môžeme zodpovedne vyhlásiť že: spolujazda s Motarom je legálna!

Po druhé: si zadefinujme, kedy sa považuje spolujazda za obchodnú činnosť, k výkonu ktorej je potrebné osobitné povolenie a kedy nie?

Klasická spolujazda je tá, keď šofér, ktorý sa prepravuje z bodu A do bodu B, ponúkne voľné miesta vo svojom aute prostredníctvom platformy Motar.sk, aby sa k nemu pridali spolujazdci na spoločnú jazdu, aby sa tak podelili o cestovné náklady.

Zákonná regulácia neprináša jednoznačnú deliacu čiaru, avšak pri zohľadnení súčasného regulovaného prostredia a na základe platných predpisov a nariadení sme stanovili vlastné deliace čiary. Takže v platforme Motar.sk sa rozlišujú tí, ktorí využívajú spolujazdu, od tých obchodných užívateľov, ktorí používajú náš systém za účelom dosiahnutia zisku nasledovne:
Takže za klasickú spolujazdcu môžeme považovať vodiča motorového vozidla, ktorý:

  •  vyrazí sám trebárs aj vtedy, keď nemá spolujazdca
  •  pri zadávaní ceny jazdy je cieľom podeliť sa o náklady a nie profitovať zo spolujazdy (za deľbu nákladov považujeme cenu do 0,06 €/km)
  • z inzerátu to jednoznačne vyplýva, napr. kvôli dochádzaniu absolvuje denne cestu tam aj späť
  •  má maximálne 40 cestujúcich mesačne (limit stanovený v pravidlách Motar.sk)

Uveďme si niekoľko príkladov:
Ivo, ktorý cez víkend navštevuje svojich rodičov, a preto raz týždenne absolvuje jazdu na trase Bratislava – Poprad a Poprad – Bratislava s počtom spolujazdcov (aj) 3+3, sa považuje za klasického užívateľa spolujazdy.

autičko a kalkulačkou

Dokonca aj Katarína, ktorá cestuje denne na rokovania po celom Slovensku 4-miestnym osobným autom a pýta si cenu za spolujazdu 5 centov/km, je taktiež klasický užívateľ spolujazdy.
Maroš dochádza, a od pondelka do piatku má pravidelné jazdy medzi Trenčínom a Trnavou – ráno a poobede. Na základe jeho inzerátov sa dá jednoznačne určiť, že chodí pracovať, čiže aj on používa spolujazdu Motar.sk klasickým spôsobom.

V súlade s VPU – Všeobecnými Podmienkami Užívania je povinný si zakúpiť biznis balík ten, kto NIE je klasickým užívateľom spolujazdy.

V niektorom ďalšom blogovom príspevku si povieme  o tom, aké výhody môžu mať biznis užívatelia vďaka biznis balíku, a aj to, aké zákonné povinnosti musia splniť.
Kontrolór Daňového úradu, Slovenskej štátnej inšpekcie, alebo Živnostenského úradu si môže sadnúť do hociktorého vozidla. Môže skontrolovať, či si nežiadáš vyššiu cenu za spolujazdu než je tá uvedená v systéme (teda, či z toho nechce profitovať), a v prípade biznis užívateľov, vystavovanie faktúr.
Môžu taktiež skontrolovať povolenie k výkonu činnosti šoférov, biznis užívateľov.
professional_user_medium_certUžívatelia biznis balíka teda majú dôvod na obavy len v prípade, keď nedisponujú povoleniami potrebnými k preprave osôb. Aby sme mohli napomôcť prácu štátnych orgánov (a aby aj cestovatelia videli, ku komu si nasadnú) vytvorili sme označenie „overený biznis užívateľ“. Tento odznak si nemožno zakúpiť. Môžu ho získať výlučne tí užívatelia, ktorí sa preukážu nasledujúcimi dokladmi:
– Koncesiou na prevádzkovanie taxislužby
– Vodičským preukazom ku ktorému bola vydaná koncesia

Zhrnutie: klasickí užívatelia spolujazdy podľa súčasných zákonov nemajú dôvod na obavy. Biznis užívatelia prípadne môžu dostať kontrolu od príslušných štátnych orgánov.

Ak si biznis užívateľ, pošli svoje naskenované doklady na info@motar.sk. Ak bude všetko v poriadku, pridelíme ti odznak „overený biznis užívateľ“. Ako klasický užívateľ spolujazdy kľudne si podaj svoj inzerát a užívaj si výhody spolujazdy Motar!  🙂

 

Komentárov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website